Olika flugor vid flugfiske

När man talar om det bete som används när man fiskar, brukar dessa benämnas som flugor. Flugor är det gemensamma samlingsnamnet för alla olika typer av beten som man kan använda sig av när man bedriver flugfiske.

Trots att samlingsnamnet är detsamma finns det olika sätt att binda dessa. Vid fiske gällande öring, harr eller röding använder man vanligtvis en enkel krok och för de lite svårare och tyngre fiskarna är det oftast dubbelkrokar som behövs för att kroken ska orka hålla emot. Det kan vara fiskar fishing-in-the-beachsom t.ex. lax eller havsöring.

För den som vill hitta bra flugor till sitt flugfiske finns det många olika versioner att välja mellan. De allra flesta beten är skapade så att de liknar dagsländor, även fast det är betydligt vanligare att fiskarter som harr eller öring hellre väljer att jaga nattsländor. Det kan låta tokigt att man väljer att imitera en insektsart som fisken inte alltid drar sig till, men anledningen till det är att försöka hålla kvar traditionen från England, landet där flugfisket föddes.

Det är inte bara flugorna som gör skillnad när man jämför de olika typer av fisketekniker som finns. I flugfiske har man valt att göra fiskespöna betydligt lättare, vilket bidrar till att man kan känna av fisken och dess rörelser tydligare, men också kunna hantera och förstå hur man ska arbeta för att få fisken upp ur vattnet. Förr var det betydligt vanligare att flugfiske enbart användes för att fånga laxar, men idag kan man se flugfiske i samband med många olika typer av arter, även de som befinner sig i havet.

Trots att det idag finns ett mycket brett utbud av olika flugor att välja på, är det fortfarande många människor som själva vill göra sina egna beten. Vinterhalvåret är den perfekta tiden för att sitta och knyta ihop den perfekta flugan som man hoppas ska dra hem flest och störst fiskar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *